Què és Seguint el Fil

L’activitat de Seguint el Fil s’emmarca dins del Programa Ciutat i Escola. Es realitza al llarg de tot el curs escolar i s’inicia amb una narració que crea un escriptor o escriptora de Sabadell, o relacionat amb la ciutat.


Durant el mes de novembre, l'escriptor ha presentat als mestres el capítol que ha escrit i ha donat  informació i orientacions sobre els personatges, el ritme, l'estructura, el títols....Els grups-classe d'alumnes de cicle superior de primària de les escoles participants, van continuant la narració durant els tres trimestres del curs. Els grups estan organitzats seqüencialment i per capítols, generant tres històries diferents, és a dir, tres Fils. Els alumnes, a més,  il·lustren la narració amb els seus dibuixos, relacionats amb el capítol que han elaborat o els seus protagonistes.Totes les narracions queden publicades en un blog des del qual les escoles, i l’autor/a, segueixen l’activitat al llarg del curs, les novetats i la biografia i publicacions de l’autor/a convidat. És també una plataforma per poder comunicar-se entre ells.L'autor que aquest curs col·labora en l'activitat, és l'escriptor i dinamitzador lingüístic David Vila i Ros.Durant el tercer trimestre, tots els grups classe participen en una trobada amb l’autor i la resta de grups que han construït el mateix Fil. És el moment de compartir el treball cooperatiu que han realitzat entre tots i valorar l’experiència.